Laporan Tahunan

REPOSITORI

Laporan Tahunan

Laporan Tahunan
2021 2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008 2007
2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000
Lain-Lain
Feedback from Government on SUHAKAM 2019 Annual Report (Laporan ini hanya tersedia dalam versi Bahasa Melayu)
Feedback from Government on SUHAKAM 2017/18 Annual Report (Laporan ini hanya tersedia dalam versi Bahasa Melayu)
Feedback from Government on SUHAKAM 2016 Annual Report (Laporan ini hanya tersedia dalam versi Bahasa Melayu)
Maklum Balas Kerajaan Terhadap Laporan Tahunan SUHAKAM 2015 (Laporan ini hanya tersedia dalam versi Bahasa Melayu)
Maklum Balas Kerajaan Terhadap Laporan Tahunan SUHAKAM 2014 (Laporan ini hanya tersedia dalam versi Bahasa Melayu)
Maklum Balas Kerajaan Terhadap Laporan Tahunan SUHAKAM 2013 (Laporan ini hanya tersedia dalam versi Bahasa Melayu)
Maklum Balas Kerajaan Terhadap Laporan Tahunan SUHAKAM 2011 (Laporan ini hanya tersedia dalam versi Bahasa Melayu)
Maklum Balas Kerajaan Terhadap Laporan Tahunan SUHAKAM 2011 (Laporan ini hanya tersedia dalam versi Bahasa Melayu)
Maklum Balas Kerajaan Terhadap Laporan Tahunan SUHAKAM 2010 (Laporan ini hanya tersedia dalam versi Bahasa Melayu)
Lampiran IX: Sijil Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan
Maklum balas daripada Kementerian dan Agensi Kerajaan mengenai Laporan Tahunan SUHAKAM 2009

Semua maklumat di atas adalah fail Format Dokumen Portable (PDF). Untuk mengakses dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang tersedia tanpa bayaran dengan mengklik di sini: