INFO SUHAKAM

INFO SUHAKAM

Sejarah penubuhan

Inisiatif untuk menubuhkan institusi hak asasi manusia kebangsaan di Malaysia bermula dengan penyertaan aktif Malaysia dalam Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCHR) pada 1993-95 apabila ia dipilih sebagai ahli oleh Majlis Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tan Sri Dato’ Musa bin Hitam ketua delegasi Malaysia, telah dipilih sebagai Pengerusi sesi ke-52 UNCHR pada tahun 1995, diikuti oleh penggal kedua dan penggal ketiga pada 1996-98, 2001-2003 masing-masing.

Pada tahun 1994 Tan Sri Musa mencadangkan kepada Kerajaan untuk menubuhkan institusi hak asasi manusia negara sendiri yang bebas. Beberapa faktor mempengaruhi cadangan ini termasuk penekanan antarabangsa yang semakin meningkat terhadap hak asasi manusia dan pengiktirafan bahawa ia merentasi sempadan dan kedaulatan; Penglibatan aktif Malaysia dalam sistem Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu; perubahan iklim politik di Malaysia dengan pengundi yang lebih sedar politik dan masyarakat sivil yang dinamik.

Pada 24 April 1999, Menteri Luar, Datuk Seri Syed Hamid Albar, mengumumkan bahawa satu Rang Undang-undang akan dibentangkan dalam sidang Parlimen Julai 1999 untuk menubuhkan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Rang undang-undang itu dipandu oleh Prinsip Paris 1993 yang menyediakan kriteria antarabangsa bagi sebuah suruhanjaya hak asasi manusia yang bebas, dan juga oleh pengalaman institusi hak asasi manusia yang ditubuhkan, terutamanya di rantau Asia-Pasifik.

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) telah ditubuhkan oleh Parlimen di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999 [Akta 597] yang telah diwartakan pada 9 September 1999. Mesyuarat julung kali diadakan pada 24 April 2000.

Pada 3 April 2000, telah diumumkan bahawa, Tan Sri Dato’ Musa bin Hitam telah dilantik sebagai Pengerusi pertama SUHAKAM, bersama 12 ahli lain untuk berkhidmat dalam penggal dua tahun yang boleh diperbaharui. Ahli SUHAKAM dipilih untuk mencerminkan kepelbagaian dan pluralisme masyarakat Malaysia dan juga berdasarkan pengalaman, komitmen, kebebasan dan integriti individu.

Sekretariat SUHAKAM mula beroperasi dari kabin kontena di Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra). SUHAKAM berpindah ke premisnya sendiri di tingkat 29 dan 30 Menara Tun Razak di Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur pada 24 November 2000. Sejak Januari 2011, SUHAKAM telah berpindah ke premisnya sekarang di tingkat 10, 11, 12 dan 13 Menara. TH Perdana di Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur. Bangunan ini dipilih khususnya kerana lokasinya yang berpusat dan akses mudah kepada orang ramai.

Pejabat Pesuruhjaya Kanak-Kanak telah ditubuhkan di dalam SUHAKAM, di bawah Akta yang sama sejak 23 Ogos 2019. Pesuruhjaya Kanak-kanak memberi tumpuan kepada promosi dan perlindungan hak kanak-kanak termasuk hak kanak-kanak orang asli, pendatang, pelarian, tanpa izin, tanpa kerakyatan dan kanak-kanak kurang upaya, yang semuanya disokong oleh Konvensyen Hak Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

20200821121314_IMG_0940

Selamat Datang

Perutusan Pengerusi

I am delighted to welcome you to the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM)’s new website. In light of the recent COVID-19 Pandemic and requirement for new normal practices, we recognise the need to take advantage of available tools at our disposal to further enhance the delivery of our work in promoting and protecting human rights in the country.

As SUHAKAM transitions into the 21st year since its establishment, it is my hope that this website will further expand SUHAKAM’s reach and efficiency in delivering human rights-related updates, issues and news. We also welcome and encourage members of the public, various communities, schools and youths to connect with us. SUHAKAM values and respects healthy and constructive feedback and views from everyone, regardless of background, age, race, religion or nationality.

SUHAKAM will continue to persevere and remain resolute in advocating human rights for all people, with the ultimate vision whereby Malaysia will one day be  ‘a society in which human rights are fully respected, protected and enjoyed equally by all.’

Tan Sri Othman Bin Hashim
Pengerusi SUHAKAM

Tan-Sri-Othman-Bin-Hashim

"Ketika ini apa yang penting atau perlu diberi keutamaan adalah hak asasi dan ekonomi. Di bawah hak asasi manusia ini pula bagi saya ada satu lagi paradigma iaitu hak ekonomi, budaya dan sosial".

PROF. DATO' DR. RAHMAT MOHAMAD

PENGERUSI SUHAKAM (2022 - 2023)

FUNGSI & KUASA

Statut Asas

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) telah ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999 [Akta 597]. Seksyen 2 Akta ini mentakrifkan "hak asasi manusia" sebagai merujuk kepada "kebebasan asas seperti yang termaktub dalam Bahagian II Perlembagaan Persekutuan".

Bersama mempertahankan hak asasi manusia

Jika anda ada sebarang aduan pelanggaran hak asasi manusia, sila hubungi kami dengan segera.

PESURUHJAYA-PESURUHJAYA SUHAKAM

Barisan Pesuruhjaya Terdahulu

2022-2019

 1. Tan Sri Othman Bin Hashim - Chairman
 2. Datuk Godfrey Gregory Joitol
 3. Dato’ Mah Weng Kwai
 4. Prof Dato’ Dr Noor Aziah Binti Mohd Awal
 5. Datuk Lok Yim Pheng
 6. Prof Made Dr. Nik Salida Suhaila Binti Nik Saleh
 7. Dato' Dr. Madeline Berma
 8. Mr. Jerald Joseph
 9. Dato' Seri Mohd Hishamudin Bin Md Yunus

2019-2016

 1. Tan Sri Razali Ismail – Chairman
 2. Datuk Loke Yim Pheng
 3. Dato’ Mah Weng Kwai
 4. Prof Dato’ Dr Aishah Bidin
 5. Prof Dr Nik Salida Suhaila Nik Salleh
 6. Mr. Francis Johen anak Adam
 7. Datuk Godfrey Gregory Jaitol
 8. Mr. Jerald Joseph

2016-2013

 1. Tan Sri Hasmy Agam – Chairman
 2. Prof Datuk Dr. Khaw Lake Tee – Vice Chairman
 3. Prof Dato’ Dr Mahmood Zuhdi Hj A Majid
 4. Prof Dato’ Dr Aishah Bidin
 5. Mr. James Nayagam
 6. Mr. Francis Johen anak Adam
 7. Mr. Sylvester Madating @ Nordin Kasim

2013-2010

 1. Tan Sri Hasmy Agam – Chairman
 2. Prof Datuk Dr. Khaw Lake Tee – Vice Chairman
 3. Prof Dato’ Dr Mahmood Zuhdi Hj A Majid
 4. Mr.Muhammad Sha’ani Abdullah
 5. Mr. James Nayagam
 6. Ms. Jannie Lasimbang
 7. Mr. Detta Samen

2010-2008

 1. Tan Sri Abu Talib Othman – Chairman
 2. Tan Sri Datuk Seri Panglima Simon Sipaun – Vice Chairman
 3. Datuk Dr.Chiam Heng Keng
 4. Dr.Mohammad Hirman Ritom bin Abdullah
 5. Tan Sri Dato’ Dr. Asiah Abu Samah
 6. Prof Dato’ Dr. Abdul Monir Yaacob
 7. Datuk Dr. Raj Abdul Karim
 8. Dato’ Choo Siew Kioh
 9. Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah
 10. Tunku Datuk Nazihah Tunku Mohamed Rus
 11. Dato’ Siva Subramaniam A/L Nagaratnam
 12. Prof. Emeritus Tan Sri Dato’ Dr. Khoo Kay Kim
 13. Datin Paduka Zaitoon Dato’ Othman
 14. Dato’ Dr.Michael Yeoh Oon Kheng
 15. Datuk Dr. Denison Jayasooria
 16. Dato’ Hj Khalid Haji Ibrahim

2008-2006

 1. Tan Sri Abu Talib Othman – Chairman
 2. Tan Sri Datuk Seri Panglima Simon Sipaun – Vice Chairman
 3. Datuk Dr.Chiam Heng Keng
 4. Dr.Mohammad Hirman Ritom bin Abdullah
 5. Tan Sri Dr. Asiah Abu Samah
 6. Datuk Dr. Raj Abdul Karim
 7. Dato’ Dr. Abdul Monir Yaacob
 8. Dato’ Karam Chand Vohrah
 9. Tunku Datuk Nazihah Tunku Mohamed Rus
 10. Dato’ Siva Subramaniam A/L Nagaratnam
 11. Dato’ Choo Siew Kioh
 12. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Khoo Kay Kim
 13. Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah
 14. Datuk Dr. Denison Jayasooria
 15. Dato’ Dr.Michael Yeoh Oon Kheng
 16. Dato’ Hj Khalid Haji Ibrahim
 17. Datin Paduka Zaitoon Dato’Othman
 18. Ustaz Dr.Muhammad Uthman El-Muhammady

2006-2004

 1. Tan Sri Abu Talib Othman – Chairman
 2. Tan Sri Datuk Seri Panglima Simon Sipaun – Vice Chairman
 3. Prof.Dato’ Hj.Mohd.Hamdan Adnan
 4. Datuk Dr. Chiam Heng Keng
 5. Dr. Mohammad Hirman Ritom bin Abdullah
 6. Tan Sri Dato’ (Dr.)Ramon Navaratnam
 7. Dato’ Asiah Abu Samah
 8. Datuk Dr. Raj Abdul Karim
 9. Dato’ Dr. Abdul Monir Yaacob
 10. Dato’ Karam Chand Vohrah
 11. Dato’ Ranita Mohd.Hussein
 12. Tunku Datuk Nazihah Tunku Mohamed Rus
 13. Dato’ Siva Subramaniam A/L Nagaratnam
 14. Dato’ Choo Siew Kioh
 15. Prof. Dato’ Dr. Khoo Kay Kim
 16. Dato’ Dr.Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin
 17. Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah

2004-2002

 1. Tan Sri Abu Talib Othman – Chairman
 2. Tan Sri Datuk Seri Panglima Simon Sipaun – Vice Chairman
 3. Datuk Dr.Chiam Heng Keng
 4. Dr.Mohammad Hirman Ritom bin Abdullah
 5. Tan Sri Dato’ Dr. Asiah Abu Samah
 6. Prof Dato’ Dr. Abdul Monir Yaacob
 7. Datuk Dr. Raj Abdul Karim
 8. Dato’ Choo Siew Kioh
 9. Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah
 10. Tunku Datuk Nazihah Tunku Mohamed Rus
 11. Dato’ Siva Subramaniam A/L Nagaratnam
 12. Prof. Emeritus Tan Sri Dato’ Dr. Khoo Kay Kim
 13. Datin Paduka Zaitoon Dato’ Othman
 14. Dato’ Dr.Michael Yeoh Oon Kheng
 15. Datuk Dr. Denison Jayasooria
 16. Dato’ Hj Khalid Haji Ibrahim

2002-2000

 1. Tan Sri Dato’ Musa Hitam – Chairman
 2. Tan Sri Dato’ Harun Mahmud Hashim – Vice Chairman
 3. Tan Sri Datuk Seri Panglima Simon Sipaun
 4. Tan Sri Dato’ Hj.Zainal Abidin
 5. Dato’ K.Pathmanaban
 6. Dato’ Mahadev Shankar
 7. Dato’ Dr.Salleh  bin Mohd.Nor
 8. Dato’ Lee Lam Thye
 9. Datuk Dr.Chiam Heng Keng
 10. Professor Dato’ Mohd.Hamdan Adnan
 11. Dr.Mohammad Hirman Ritom bin Abdullah
 12. Puan Mehrun Siraj
 13. Cik Zainah Anwar