MEREKA CIPTA, MEMBANGUNKAN DAN MENYENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) LAMAN SESAWANG HUB HAK ASASI

KENYATAAN TAWARAN

Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia bagi menyertai sebut harga berikut :

NO. SEBUT HARGA : SHM.001/1/18 Jld 4 (2)

TAJUK SEBUT HARGA : MEREKA CIPTA, MEMBANGUNKAN DAN MENYENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) LAMAN SESAWANG HUB HAK ASASI

TARIKH IKLAN : 10 Februari 2021

TARIKH KEMUKAKAN SEBUT HARGA : 5 Mac 2021 (sebelum 12.00 tengah hari)

  1. Dokumen Sebut Harga akan diedarkan secara percuma;
  2. Syarikat hendaklah berdaftar dengan SUHAKAM. * layari www.suhakam.org.my untuk pendaftaran;
  3. Dokumen Sebut Harga yang dihantar secara manual yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Unit Perolehan SUHAKAM, Tingkat 11, Menara TH Perdana, 1001 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur sebelum jam 12.00 tengah hari pada 5 Mac 2021. Tawaran yang lewat tidak akan diterima;
Tags: No tags

Comments are closed.